Vítejte ve zdraví
„Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava, nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody, a aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít." - Dr. Edward Bach 

Být zdráv, znamená žít ve shodě s Tvůrčími silami, se spirituálními zákonitostmi a s přírodními zákony na této zemi. To znamená podílet se na životodárných silách přírody, nořit se do osvěžujících paprsků vycházejícího slunce, prožívat ozdravný klid a mír noci. Stejně jako se od sebe lidé individuálně liší, stejně individuální je i způsob, jakým si udržují svoje zdraví, či jakým se uzdravují z nemoci. Neexistuje žádný všeobecně platný recept na zdraví. Rozvíjet se může jen takovým způsobem, jakým se rozvíjí sám člověk.

Učme se přebírat plnou odpovědnost za vlastní jednání i za životní lekce. Zdraví je tedy schopnost čelit svobodně a ve vlastní režii požadavkům života a rozvíjet své vlastní vlohy, posilovat a zušlechťovat je. Jako pasivní příjemci ošetřování a léčby, kteří poslušně polykají předepsané léky, skutečného zdraví asi nedosáhneme. Zdraví vyžaduje aktivní formování vlastního života a jeho správu. Kdy převezmeme plnou odpovědnost za péči o mysl, tělo i duši a o jejich posilování.